Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Huyện Cẩm Xuyên

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2024

Trong năm 2024 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 1 hồ sơ

- Đã xử lý: 1 hồ sơ

100.0%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HUYỆN CẨM XUYÊN
 
 
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Cẩm Xuyên
 
Địa chỉ: Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh